tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Niektóre prawne możliwości w przypadku stwierdzenia naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest właśnie naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Sukces każdego przedsiębiorcy na rynku opiera się właśnie o te tajemnice dlatego tak istotnym dla każdego podmiotu gospodarczego jest podjęcie działań mających na celu ich zabezpieczenie. W niniejszym artykule odpowiem jakie mamy prawne możliwości w przypadku ujawnienia tych tajemnic.

 

Czytaj więcej...

Jak zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykonaniem zamówionych robót albo brakiem zapłaty?

Nikt z nas nie lubi remontów w domu. Jeszcze gorzej jest gdy wykonawca nie dotrzymuje umówionych terminów, a efekty prac są dla nas niezadowalające lub z drugiej strony – kiedy pomimo wykonanych prac mamy problem z uzyskaniem od zamawiającego należnego nam za ciężką pracę zasłużonego wynagrodzenia. W niniejszym artykule przedstawię jakie kroki należy podjąć celem zabezpieczenia na przyszłość ewentualnych roszczeń, a w konsekwencji również ich skuteczne dochodzenie.

 

Czytaj więcej...

Jak ubiegać się o skrócenie czasu trwania środka karnego?

Stało się. Sąd w wyroku skazującym oprócz kary orzekł wobec Ciebie również jeden z przewidzianych przez kodeks środków karnych. Niestety czasokres orzeczonego środka nie jest krótki i wynosi ponad rok. Pamiętaj jednak, że w odpowiednim czasie masz możliwość ubiegać się o jego skrócenie na warunkach które omawiam poniżej.

 

Czytaj więcej...

Najsurowszy środek zapobiegawczy czyli tymczasowe aresztowanie

Nikt z nas nie chciałby znaleźć się w sytuacji kiedy zostaje zatrzymany przez Policję, a po przedstawieniu nam zarzutów dowiadujemy się, że prokurator dodatkowo kieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W niniejszym artykule opiszę w jakich przypadkach można zastosować ten środek zapobiegawczy, a tym samym jak podważać zasadność wniosku prokuratora.

Czytaj więcej...

Odstąpienie od umowy i jego konsekwencje

Czasami popełniliśmy błąd wybierając naszego kontrahenta, jesteśmy niezadowoleni ze świadczonych przez niego usług, opóźnia się on ze spełnieniem swojego świadczenia lub w ogóle go nie wykonuje, my zaś musimy tolerować takie zachowanie. Mogliśmy jednak zawczasu zapobiec takiej sytuacji umieszczając w umowie klauzulę tzw. umownego odstąpienia od umowy.

 

Czytaj więcej...

Uprawnienia kupującego w przypadku wykrycia wad w kupionej rzeczy

Jakie zatem uprawnienia przysługują nam w przypadku jeżeli kupiliśmy rzecz, która później okazała się mieć wady i jak usunąć skutki zakupu przysłowiowego „kota w worku”?

 

Czytaj więcej...

Zamiana kary o charakterze wolnościowym na zastępczą karę pozbawienia wolności

W pewnych przypadkach Sąd karny prowadzący postępowanie wykonawcze może zamienić dotychczas orzeczoną karę grzywny lub ograniczenia wolności i to nawet na znacznie cięższą w skutkach karę pozbawienia wolności.

 

Czytaj więcej...

Karalność za fałszywe zeznania

Z występkiem fałszywych zeznań wiąże się kilka ciekawych zagadnień prawnych, które postaram się Państwu przedstawić w niniejszym artykule.

 

Czytaj więcej...

„Miałem pecha” - czyli sławetny mandat karny

Kogo z nas nie spotkał chociaż raz ten przykry obowiązek? Siedzimy w radiowozie a funkcjonariusz wypisuje nam „bloczek”. Jakie mamy możliwości i co dalej? Trzeba nam szybko podjąć decyzję dotyczącą tego czy przyjmujemy mandat czy też szukamy sprawiedliwości w Sądzie.

Czytaj więcej...

Znęcanie się jako przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece

Dzisiaj słów kilka o znęcaniu się jako jednym z przestępstw przeciwko rodzinie i opiece uregulowanych w Ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.) oraz o prawnych możliwościach mających na celu ochronę pokrzywdzonych.

Czytaj więcej...