tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

 

Gałąź prawa cywilnego obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.). Zgodnie bowiem z treścią art. 1 kc, Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

 

Kodeks Cywilny dzieli się na cztery księgi: ogólną, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania, spadki. Każda z tych ksiąg porusza inny rodzaj stosunków cywilnoprawnych, wszystkie jednak mają swój wspólny mianownik w części ogólnej Kodeksu.

 

Pamiętajmy, że prawo cywilne nie ogranicza się jedynie do postanowień Kodeksu Cywilnego gdyż jak już wyżej wskazano obejmuje ono szereg regulacji których przedmiotem są stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi, a zatem przykładowo obejmuje również tzw. prawo rodzinne czy prawo gospodarcze.

 

Adwokat Szymon Dubel podejmuje się doradztwa w wyżej określonym zakresie, a przede wszystkim reprezentacji Państwa interesów przed sądem powszechnym.

 

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach, oferuje Państwu, m.in. doradztwo i reprezentację w sprawach:

 

 

Ponadto Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach oferuje:

 

  • sporządzanie umów nazwanych jak i nienazwanych w sposób aby jak najlepiej chroniły one Państwa interesy
  • opiniowanie przedstawionych Państwu projektów umów oraz wprowadzenie poprawek realizujących zamierzenia oraz zabezpieczających Państwa interesy w razie ewentualnego sporu
  • negocjowanie treści umów na Państwa korzyść
  • asystę i doradztwo przy podpisywaniu umów
  • sporządzanie opinii prawnych i analiz prawnych
  • doradztwo w zakresie optymalnego doboru właściwych kroków celem jak najlepszej realizacji określonych celów w oparciu o dostępne możliwości prawne
  • opiniowanie innych przedstawionych przez Państwa dokumentów i zagadnień.

 

 

Adwokat Szymon Dubel.

kom. 795 11 75 74

 

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Wojewódzka 15/3

40-026 Katowice

 

Kancelaria Adwokacka w Olkuszu

Plac Konstytucji 3 Maja 3/10

32-300 Olkusz