tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

 

Kwestie związane z tą tematyką zostały uregulowane w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.2082 z późn. zm.) [dalej kro].

 

Problematyka prawa rodzinnego dotyka przede wszystkim instytucji małżeństwa oraz wynikających z tego stosunku następstw. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kwestie związane z samym zawarciem małżeństwa, jak również powstanie pomiędzy małżonkami tzw. wspólności ustawowej, czyli majątku wspólnego. Powstanie wspólności pociąga za sobą określone przez prawo skutki wobec osób trzecich jak chodzi o zaciąganie zobowiązań czy też odpowiedzialność za ich nieregulowanie, a także kwestię samego wykonywania zarządu majątkiem wspólnym. Oczywiście kwestie te mogą zostać uregulowane pomiędzy małżonkami w sposób odrębny poprzez tzw. umowny ustrój majątkowy. Tym samym wspólność ustawową można rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Rozdzielność majątkowa może zostać z ważnych powodów ustanowiona również przez sąd. Wreszcie kro reguluje skutki związane z ustaniem stosunku małżeństwa bądź ustaleniem jego nieważności czy nieistnienia.

 

Prawo rodzinne dotyka również problematyki związanej z pochodzeniem dziecka, jego wychowaniem w zgodzie z jego dobrem, kontaktów rodziców z dzieckiem, sprawowania nad dzieckiem władzy rodzicielskiej, zarządu jego ewentualnym majątkiem, dostarczaniem środków utrzymania, itd.

 

Oprócz powyższego w kodeksie znajdziemy również regulacje dotyczące obowiązku alimentacyjnego pomiędzy krewnymi, zaspokajania potrzeb rodziny, przysposobienia, opieki czy też kurateli.

 

Kancelaria Adwokacka adwokata Szymona Dubel w Katowicach oferuje doradztwo i reprezentację w sprawach, m.in:

 

 • o rozwód
 • o separację
 • o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o podział majątku wspólnego małżonków
 • o alimenty
 • o kontakty z dzieckiem
 • o zaspokajanie potrzeb rodziny
 • dot. władzy rodzicielskiej
 • dot. pochodzenia dziecka
 • o ustalenie macierzyństwa
 • o zaprzeczenie macierzyństwa
 • o ustalenie ojcostwa
 • o uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym
 • o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o zezwolenie przez sąd na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • o przysposobienie
 • dot. opieki i kurateli
 • dot. ustrojów majątkowych małżeńskich
 • dot. wspólności ustawowej – majątku wspólnego małżonków
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd
 • o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
 • dot. zezwolenia sądu na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka
 • dot. pozbawienia drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • dot. odpowiedzialności małżonków za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich
 • i wiele innych.

 

Adwokat Szymon Dubel.

kom. 795 11 75 74

 

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Wojewódzka 15/3

40-026 Katowice

 

Kancelaria Adwokacka w Olkuszu

Pl. Konstytucji 3 Maja 3/10

32-300 Olkusz