tel. 795 11 75 74 | ul. Karola Miarki 17, 44-330 Jastrzębie-Zdrój


Kancelaria Adwokacka

Windykacja należności

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Dubel oferuje Państwu pomoc w odzyskaniu należności.

 

Procedowanie zwykle rozpoczynamy od skierowania do drugiej strony sporządzonego w sposób profesjonalny i popartego argumentacją prawniczą - wezwania do zapłaty. W niektórych przypadkach już takie działanie powoduje, że druga strona odczuwając perspektywę procesu sądowego i ewentualnego poniesienia kosztów w tym zakresie, wyraża chęć zapłaty lub przynajmniej podejmuje rozmowy celem podpisania ugody obejmującej propozycję wywiązania się z zobowiązania.

 

Jeżeli powyższe działania nie dają efektu, istnieje również możliwość sporządzenia przez kancelarię tzw. zawezwania do próby ugodowej. Instytucja ta została uregulowana w art. 184 i n. Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.101 j.t. z późn. zm.). Jak wynika z powołanych przepisów procedura ta ma już miejsce przed sądem rejonowym, a zatem często - z uwagi na zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości, działania te odnoszą lepsze efekty, a co również istotne - przerywają one bieg przedawnienia Państwa roszczeń.

 

Wreszcie jeżeli próba polubownego rozstrzygnięcia sporu nie przynosi rezultatu lub też wezwania pozostają bez reakcji drugiej strony, kancelaria przygotuje, skompletuje i wystosuje właściwy pozew w Państwa imieniu, natomiast adwokat Szymon Dubel podejmie się reprezentacji Państwa interesów przed sądem powszechnym.

 

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia należy zwrócić się o nadanie takiemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, co pozwoli na uzyskanie tytułu wykonawczego, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Kancelaria reprezentuje Państwa interesy również na tym etapie procedowania dbając o to aby cały proces trwał możliwie jak najkrócej i aby potwierdzone prawomocnym orzeczeniem należności, za pośrednictwem organów egzekucyjnych, trafiły w Państwa ręce.

 

Kancelaria oferuje Państwu, m.in.

 

  • sporządzanie i kierowanie wezwań do zapłaty,
  • reprezentację w toku negocjacji ugodowych,
  • sporządzanie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej i reprezentację w postępowaniu,
  • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz reprezentację w postępowaniu,
  • sporządzanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym,
  • sporządzanie wniosków egzekucyjnych,
  • reprezentację na etapie postępowania egzekucyjnego przed organami egzekucyjnymi.

 

Adwokat Szymon Dubel.

kom. 795 11 75 74

 

Kancelaria Adwokacka w Katowicach

ul. Wojewódzka 15/3

40-026 Katowice

 

Kancelaria Adwokacka w Olkuszu

Plac Konstytucji 3 Maja 3/10

32-300 Olkusz